Thursday, December 1, 2022
Home Lifestyle Life Why Mermaids Probably Really Existed

Why Mermaids Probably Really Existed

0
14
Multiple cultures have written about mermaids in different eras, from ancient Babylon to the present day. There are even claims from recent observations. With all the lore that exists about these creatures, it’s not hard to imagine they could be real.

To think about: How many examples are there of age-old knowledge turned into age-old fact? How much do we really know about our true, hidden history? Could there be a whole world we don’t even know exists?

Ancient lore is fascinating, to say the least. Especially if you dive into mythology. What’s always enticing about mythology is that there are good reasons to believe that much of it isn’t actually mythological, but in some cases is real.

We see this in many examples. Plato’s description of Atlantis may be one (and many described it before him), certainly along with all the evidence of its existence that has been unearthed since Ancient Greece. Another example is people with ‘ superhuman ‘ powers, such as clairvoyance , telepathy and psychokinesis, which we find a lot in Buddhist and other ancient Asian scriptures.

Today there are documents and examples, even published in scientific journals, of people exhibiting these kinds of powers. You will find it in particular in formerly classified documents from worldwide military sources. Nikola Tesla got his ideas of free energy and electronic generators from ancient Vedic concepts, and a lot of modern neuroscience and quantum physics corresponds to ancient Asian schools.

There are many topics to choose from, and it seems that ideas and concepts that don’t really fit into our framework, or ideas that we can’t imagine as real, are thrown right into the “mythological” category. So that we can feel comfortable again. But keep in mind that the people who actually spoke about these creatures and studied the lore are sure that some of these so-called mythological concepts were completely real. How did that happen?

mermaids

Another example is the mermaid. We see pictures of her everywhere today; Starbucks even uses the two-tailed mermaid as their logo! According to Greek mythology, mermaids, also called sirens, were predatory by nature, mistresses in the art of seduction. They could enchant sailors with their singing and promises of sex, then murder those who fell for their lure.

A study in the Journal of Academic Study of Religion explains it to us this way:

“De zeemeermin vervaagt de grens tussen de vrouw en de vis, vrouwelijkheid en vleselijkheid, land en zee, mens en de ander. Ze wordt ook gezien als een astrale entiteit in verschillende metafysische cirkels. In de zeemeerminnenindustrie wordt ze vaak neergezet als een ambassadeur voor bescherming van maritieme milieus.

En in de algemene wijdverbreidheid van dit personage zien we haar ook strijden met onmenselijke wezens als vampiers, weerwolven en engelen. In de huidige cultuur met al haar media, staat de zeemeermin voor een extra kans om te investeren in een anders-dan-menselijke identiteit.”

Ze staan ook afgebeeld in de oude Vedische overlevering, in het verhaal van Suvannamaccha bijvoorbeeld, uit de Aziatische versie van oude mythologie van de Hindoes. Ze worden niet altijd neergezet als lokkende, verraderlijke beesten: in sommige verhalen zijn ze beschermers, worden ze verliefd, en meer. Ze vertellen ook een geschiedenis van gevangenneming, wat niet zo verrassend is, gezien de duistere tendens van de mensheid in de huidige staat van ons bewustzijn.

Etherische domein

Volgens een van de meest vooraanstaande autoriteiten op dit gebied, Manly P. Hall, waren de Undines, zoals meerminnen ook wel genoemd werden, watergeesten, die functioneerden “in de onzichtbare, spirituele essentie genaamd vochtige (of vloeibare) ether.

Dit is vooral interessant omdat dat nog iets is waar al zo lang over wordt gesproken in oude ‘mythologie’, maar dat de natuurkunde nu aantoont als waar. Hier is een fantastisch citaat waar dit uit blijkt:

“En ze lieten Apollonius vragen stellen; en hij vroeg ze waar ze dachten dat de kosmos uit bestond; en ze antwoorden; ‘uit elementen’. ‘Zijn er dan vier?’ vroeg hij. ‘Niet vier,’ zei Larchas, ‘maar vijf.’ ‘En hoe kan er dan een vijfde bestaan,’ zei Apollonius, ‘naast dat van water en lucht en aarde en vuur?

’ ‘Er bestaat de ether,’ antwoorde de ander, ‘dat we dienen te beschouwen als datgene waar goden van zijn gemaakt; want zoals alle sterfelijke wezens de lucht inhaleren, zo inhaleren de onsterfelijke en heilige wezens de ether.’ ‘Moet ik dan’, zei Apollonius, ‘het universum zien als een levend wezen?’ ‘Ja’, zei de ander. – Het Leven van Apollonius van Tyana, Philostratus, 220 n. Chr.

Zelfs Tesla sprak erover:

‘Alle waarneembare materie komt van een primaire substantie, of dichtheid voorbij onze voorstelling, die alle ruimte vult; de akasha of lichtdragende ether, waarmee de leven-gevende Prana of creatieve kracht werkt om zo tot bestaan te roepen, in eeuwigdurende cycli, alle dingen en fenomenen.’ – Nikola Tesla, Man’s Greatest Achievement, 1907

Vandaag de dag bevestigt de natuurkunde de ether en dat technologie er gebruik van kan maken.

Bezoeken uit andere dimensies


Dit is waarom het, voor mij, totaal niet moeilijk is om te geloven dat alle vormen van leven ook woont in de ether, onzichtbaar voor al onze zintuigen. Andere wezens zijn natuurgeesten, zoals feeën en kabouters, die volgens de overlevering ook in onze ‘dimensionele’ realiteit, op onze frequentie, kunnen verschijnen als ze dat willen.

Volgens Hall, uit The Secret Teachings of All Ages,

‘De Undines kunnen in hoge mate de richting en functie van deze vloeistof in de Natuur beheersen. Schoonheid lijkt het belangrijkste element van de watergeesten. Waar we ze ook afgebeeld zien in kunst of sculpturen, we zien altijd perfecte symmetrie en gratie. Als bestuurder van het element water – wat altijd al een feminien symbool is geweest – is het niet meer dan logisch dat de watergeesten het vaakst worden gesymboliseerd als vrouwelijk.’

Hall schrijft over hoe er verschillende groepen Undines zijn; sommigen leven in watervallen, andere in snelstromende rivieren of afgelegen moerassen, terwijl anderen in bergmeren of zelfs de oceaan leven.

‘In their descriptions they agreed on certain salient features. In general, almost all Undines closely resemble human beings in appearance and size, although the spirits that inhabit small streams and fountains often took on smaller proportions. It was believed that these water spirits were sometimes able to take the form of normal human beings and even interact with men and women.’

Hall also tells stories about these water spirits and their adoption by families. As for the male version, Hall does not deny their existence, but does write that we know next to nothing about them. We do know one, namely Neptune. And another one:

The Babylonians worshiped a fishtail god named Oannes. John Ashton, author of Curious Creatures in Zoology , states that this is the first depiction of a merman. In another ancient lore, we see the goddess Atargatis, the chief goddess in what is now northern Syria, depicted as a human with a fish body. This may be the earliest known depiction of a mermaid.

Waarom zeemeerminnen waarschijnlijk echt bestonden

Hall describes the groups of Undines in an interesting way, and how they differ from other mythological creatures. Perhaps these ‘water spirits’ differ from other beings and are closer to our own frequency? He tells us:

“Their temperament was a vital part of them, and they were enthroned in the western corner of creation. They are quite emotional creatures, kind to people and they like to serve us. They are sometimes depicted riding dolphins or other large fish and seem to have a special fondness for flowers and plants, tending them almost as diligently and intelligently as the gnomes. Ancient poets said that the songs of the Undines were carried by the Western wind and that their lives were devoted to beautifying the material earth.’

It is also worth mentioning that several alleged observations have been made of mermaids in modern history, such as according to several eyewitnesses a few years ago in a coastal village in Israel. They said it looked like a cross between a little girl and a dolphin, and can only be seen at sunset. “People tell us they saw the mermaid, and they’re all independent stories,” Natti Zilberman, a local council representative, told ABC News. This sparked so much controversy that the mayor has offered a million dollars to anyone who can take a photo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here